آزمایشگاه

آزمایشگاه مجتمع پتاس شامل مجموعه ای از نیروهای متخصص و تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی و آنالیزی به سایر قسمت های داخلی و فرآیندی اعم از کارخانه، تحقیق و توسعه، پلایا، اکتشاف، استخرها، معدن… و همچنین سایر پروژه های استحصال املاح آبی کشور فعالیت دارد.

 • بهبود کیفی و افزایش خدمات آزمایشگاهی در حوزه های آنالیزی و پژوهشی.
 • ایجاد بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی.
 • جمع آوری اطلاعات جامع در مورد روش های آنالیزی و نوع تجهیزات آزمایشگاهی.
 • جمع آوری اطلاعات جامع در زمینه رفتار و استحصال املاح آبی و شورابه ای.
 • ارائه نتاج آزمایشات در کمترین بازه زمانی با بالاترین دقت.
 • اسقرار ایزوهای تضمین کیفیت 9001 و…
 • حمایت از اخذ اعتبارنامه استاندارد ISO/IEC17025.
 • حمایت از ایجاد و فعالیت کارگروه های تخصصی به منظور ایجاد جریان دانش و ارتقای توانمندی کارشناسان.
 • انجام اقدام پژوهشی در بخش های مختلف در سطح کشور در صنایع مرتبط.
 • انجام اقدام پژوهشی متناسب با نیاز مجتمع و بازار در جهت توسعه محصول و نفوذ در بازار
 • همکاری در انجام پروژه های تحقیقاتی مرکز تحقیق و توسعه.
 • کنترل و اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده در زمینه روش های آنالیز و همچنین روش اجرائی تدوین شده در سایر قسمت های فرآوری
 • کالیبراسیون لوازم آزمایشگاهی جهت بالا بردن میزان دقت در آزمون و اطمینان از صحت نتایج آزمون
 • تدوین SOPها و دستورالعمل های کاری آزمایشگاه.
 • ارائه اطلاعات آماری عملکرد آزمایشگاه و کارخانه و سایر قسمت های مرتبط با فرآیند به منظور بیان توانمندی این واحد در امر کنترل و نظارت بر کیفیت فرآیند.
 • کنترل فرایند کارخانه که خود شامل کنترل تمامی مراحل استحصال محصول اعم از خوراک دهی، مشینگ، آسیا، فلوتاسیون، دیکامپوزیشن، لیچینگ و درایر می باشد.
 • کنترل بسته بندی و فروش محصول شامل کنترل دانه بندی، بسته بندی و چیدمان انبار محصول و بارگیری می باشد.
 • کنترل استحصال و تأمین خوراک کارخانه شامل کنترل رفتار شورابه در استخرهای تبخیری، تخلیه و زهکشی ، جمع آوری ، بارگیری و انتقال خوراک می باشد.
 • کنترل فرآیند استخرها شامل کنترل گردش شورابه در استخرهای تبخیری و رفتار شورابه و استحصال نمک، خوراک کارخانه (کارنالیت) و محلول تثبیت خاک، تاکی هیدرات، بیشوفیت و … است.
 • کنترل فرآیند استحصال و فروش محصولاتی همچون SSR400-DC400 و …
 • کنترل فرآیند استحصال محصولات متفرقه، بسته بندی و فروش و بارگیری آن.

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

درباره ما
درباره ما