شرکت فرآورده‌های فسفات کارون
مجتمع پتاس خوروبیابانک