دفتر فنی

این قسمت وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها در کلیه قسمت ها را بر عهده دارد و شامل قسمت های طراحی و نظارت، کنترل پروژه، نگهداری و تعمیرات، آرشیو اسناد فنی، و تحقیق و توسعه می باشد. اهم وظایف این بخش عبارتند از:

  • ۱- تعریف پروژه های مورد نیاز قسمت ها، طراحی لازم و تهیه و کنترل برنامه زمان بندی
  • ۲- نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و طرح ها از سوی قسمت های مجری و پیمانکاران
  • ۳- برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در سیستم مکانیزه PM و کنترل اجرای دقیق آن
  • ۴- تشکیل منظم کمیته فنی برای استفاده از خرد جمعی در تصمیم گیری ها

انجام برنامه های تحقیق و توسعه با محوریت موضوعات زیر:

  • ۱-ارتباط مستمر با مراکز دانش بنیان، علمی و دانشگاهی جهت کمک به فرآیند تولید محصولات
  • ۲- افزايش بهره وري و کارايي محصول و روش هاي توليد و رفع مشکلات توليد
  • ۳- بهبود کيفيت محصولات و بسته بندي آنها
  • ۴- کاهش هزينه ها با کم کردن ضايعات و استفاده از مواد و قطعات داخلي و جايگزين کردن مواد اوليه با کيفيت بهتر و اقتصادي تر
  • ۵- ساده تر کردن فرآيند توليد براي کاهش سختي کار و کاهش خطرات احتمالي
  • ۶- طراحی فرآيندهاي توليد و محصولات جديد و تدوين روش توليد تجاري براي محصولات قابل توليد

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

درباره ما
درباره ما