خدایا در این ماه #رمضان دلمان را در جویبار رحمتت چنان شست و شو ده ، که هر جا نفرت هست #دوستی ، هر جا یأس هست #امید و هر کجا زخمی هست #درمان جایش را بگیرد ….

با آرزوی سلامتی تمام بیماران جهان و از بین رفتن ویروس #کووید-19

آمین