سولفات پتاسیم

ثبت سفارش

سولفات پتاسیم با فرمول شیمیایی K2SO4 در صنعت به نام پتاس که واحد مشخص کننده خلوص آن K2O می باشد . سولفات پتاسیم بدلیل نداشتن یون کلر در صنعت کشاورزی جهت تامین میزان پتاسیم و سولفور خاک عمده ترین مصرف را دارد. مصرف سولفات پتاسیم معمولا برای تنباکو، پسته، خرما برخی میوه ها و سبزیجات ترجیح داده می شود.

دلایل استفاده از سولفات پتاسیم بعنوان کود در کشاورزی :

بهبود دهنده عملکرد و بهبود کیفیت رنگ و طعم محصولات کشاورزی

افزایش دهنده مقاومت محصولات به آفات، بیماری های گیاهی و انواع استرس های محیطی

قابل مصرف در هر نوع روش آبیاری و محلول پاشی برگی

قابل مصرف در خاک های اسیدی و قلیایی

پیشنهاد مناسب برای پیشگیری از تجمع نیترات بخصوص در محصولاتی مانند سیب زمینی و ایده آل برای گیاهان حساس به شوری (سیب، گلابی، هلو، لوبیا، هویج، کاهو، پیاز…..) به دلیل فقدان کلر

شاخص آبشویی و ضریب شوری کم نسبت به سایر کود های پتاسیمی

افزایش ارزش غذایی محصولات به دلیل اثر مثبت در تولید انواع ویتامین ها، نشاسته و قندها

کاهش دهنده pH در منطقه ریزوسفر ریشه

باعث افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی

باعث افزایش مقاومت به شوری و خشکی

کمک به جذب بهتر آهن، فسفر و عناصر کم مصرف

توصیه می شود سولفات پتاسیم را با ترکیبات حاوی کلسیم مخلوط نکنید زیرا رسوب سولفات کلسیم تشکیل شده و کاملا خاصیت هر دو ماده از بین می رود.