فرایند تولید کلرید کلسیم

کلرید کلسیم کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد در اینجا به برخی از آنها اشاره شده است.

  1. بعنوان ذوب کننده یخ و برف (به دلیل مضر بودن کلرید سدیم برای گیاهان و نیز کارآیی بهتر کلرید کلسیم در دماهای خیلی پایین ترجیحاً از کلرید کلسیم برای این منظور استفاده می شود ).
  2. بعنوان افزودنی به مایعات تکمیل چاه های نفت جهت افزایش تراکم
  3. تحکیم بخشیدن به چاه های نفت به پایان رسیده با سیمان به جهت شتاب دهنده بتن
  4. افزودنی به گل حفاری به جهت کاهش تورم سنگ نفت زا
  5. استفاده در زیر ساخت بزرگراه ها که باعث پایداری جاده و دو طرف خاکی آن با حفظ رطوبت و درنتیجه افزایش فشردگی خاک می شود.
  6. ممانعت از شکل گیری گرد و غبار با جذب رطوبت هوا
  7. کنترل برف و یخ در سطح معابر با ذوب برف و یخ
ابتدا آهک زنده با خلوص بیش از ۹۵ درصد وارد سیلوهای ذخیره آهک کارخانه شده و سپس آهک زنده توسط فیدر تحتانی سیلو با میزان مشخص و مورد نیاز وارد رآکتور روتاری ( Slaker ) می گردد. در این راکتور اکسید کلسیم با آب لب شور واکنش می دهد و شیرآهک تولید می گردد.

شورابه نهایی که از سرریز استخر K4 دریافت و به مخزن ذخیره در کارخانه منتقل شده است در راکتوری جداگانه با شیرآهک تولید شده در مرحله قبل واکنش می دهد و طی این واکنش کلرید کلسیم به صورت خالص و هیدروکسید منیزیم ناخالص تولید می گردد. سرریز واکنش مذکور در راکتور، جهت رسوب هیدروکسید منیزیم وارد تیکنر می شود سپس ته ریز تیکنر وارد فیلترپرس شده و در این مرحله هیدروکسیدمنیزیم با ۴۵ درصد رطوبت به صورت کیک تولید می گردد. محلول فیلتریت فیلترپرس نیز که به صورت کلرید کلسیم خالص است وارد بخش تغلیظ می گردد.

محلول کلرید کلسیم تخلیص شده پس از عبور از دو اسکرابر تعبیه شده و جذب غبارهای تولیدی بخش درایر و پس از افزایش دما وارد اواپراتور می گردد و پس از تبادل حرارتی با بخار ارسالی از بویلر بخشی از آب بخار می گردد. جهت رسیدن به تغلیظ مناسب، محلول تغلیظ شده کلریدکلسیم از بخش تحتانی اواپراتور به بالای اواپراتور ارسال می گردد و بخشی از این محلول که غلظت لازم را دارد جهت خشک کردن به اسپری درایر ارسال می گردد.

محلول تغلیظ شده کلریدکلسیم به اسپری درایر ارسال می گردد. با حرارت حاصل از مشعل و هوای دمیده شده توسط فن، آب موجود در محلول تبخیر و محصول کلرید کلسیم بدون آب به صورت پودری توسط اسکرو کانوایر مجهز به سیستم خنک کننده محصول پس از دانه بندی وارد بخش بسته بندی کیسه های ۲۵و۵۰ کیلوگرمی و یا ۱ تنی می شود.

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

درباره ما
درباره ما