محلول تثبیت گرد و غبار ( SSR400 )

نحوه خرید
ثبت سفارش
دانلود PDF
دانلود PDF

محلول تثبیت گرد و غبار( SSR400 ) از تبخیر شورابه کویر مرکزی ایران حاصل شده و محلولی غنی از کلرید کلسیم و کلرید منیزیم می باشد. ترکیبات کلرید کلسیم موجود در این محلول به دلیل جذب رطوبت باعث تثبیت خاک و کنترل گرد و غبار می شود این محلول قادر است در رطوبت نسبی ۹۵درصد ۱۷برابر وزن خود از محیط اطراف رطوبت جذب کند. درصد وزنی این محلول نسبت به کلرید کلسیم ۳۰ درصد و نسبت به کلرید منیزیم ۱۵درصد می باشد که در فصول مختلف سال درصد ترکیبات آن اندکی تغییر می کند. این دو ترکیب به تنهایی و حتی با سایر نمک ها در کنترل گرد غبار و تثبیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند. وجود کلرید منیزیم در مالچ SSR400 یکی از ویژگی های این محلول محسوب می گردد. جذب رطوبت کلرید منیزیم در رطوبت نسبی پایین و دمای بالا از کلرید کلسیم بیشتر می باشد که این امر باعث می شود در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک کارایی بهتری داشته باشد .

طریقه استفاده

برای عملکرد بهتر محلول باید سطح مورد نظر را قبل از استفاده مرطوب کنید. بهترین فصل استفاده بعد از باران های بهاری می باشد که سطح مورد نظر کاملاً رطوبت خود را از دست نداده باشد. محلول تثبیت خاک SSR400 را بر روی سطح اسپری کنید در صورتی که سطح مورد نظر وسیع باشد و امکان استفاده از تانکرهای آب وجود نداشته باشد این کار توسط هواپیماهای سمپاش انجام می گیرد. مقدار مصرف محلول بستگی به شرایط اب وهوایی منطقه، سرعت وزش باد ، درصد رطوبت نسبی و… از ۱.۲ به ۱.۸ لیتر برای هر متر مربع می باشد. در مکان هایی که امکان کوبیدن خاک قبل و بعد از پاشیدن محلول امکان پذیر است بهتر است این عمل صورت گیرد ، متراکم کردن سطح باعث می شود سطح مورد نظر در مقابل باد ها و باران های شدید مقاومت بیشتری داشته باشد. در مناطقی که درصد رطوبت نسبی هوا از حد تعیین شده کمتر باشد اسپری کردن آب برای مرطوب کردن سطح و برگرداندن کارایی مالچ به حالت ابتدایی توصیه می گردد. مقدار5/0 تا 9/0 لیتر آب برای هر متر مربع که در اواخر تابستان انجام می شود. این مالچ برای تثبیت شن های روان تا ۱۰ سال کارایی خواهد داشت ولی نیاز است در این مدت ۱ یا ۲ بار بسته به شرایط محیطی با محلول 50% مجدداً سطح مالچ پاشی گردد .

ویژگیهای محلول SSR 400

مالچ نفتی هنگام استفاده و بارگیری باید گرم باشد در صورتی که مالچ معدنی SSR400 را حتی در زمستان و با دماهای پایین نیز می توان استفاده کرد. در مکان هایی که نیازی به استفاده محلول غلیظ نمی باشد مالچ SSR400 را با توجه به نوع خاک و شرایط محیطی به هر میزان که نیاز باشد می توان رقیق کرد . تولید مالچ مذکور بصورت جامد سبب می شود برای حمل آن نیاز به تجهیزات خاصی (تانکر) نبوده و در محل مورد نیاز با دستور العمل ارائه شده مجدداً محلول می شود و همچنین در مکان هایی که رطوبت هوا زیاد باشد مورد استفاده قرار گیرد، زیرا جذب رطوبت هوا باعث محلول شدن و نفوذ آن در خاک می شود. بر خلاف مالچ نفتی این مالچ در طبیعت برای خاک، آبهای زیر زمینی و موجودات زنده مضر نبوده و حتی موجب تقویت خاک می گردد .

محلول تثبت گرد و غبار ( SSR400 )

محلول تثبیت گرد و غبار( SSR400 ) از تبخیر شورابه کویر مرکزی ایران حاصل شده و محلولی غنی از کلرید کلسیم و کلرید منیزیم می باشد. ترکیبات کلرید کلسیم موجود در این محلول به دلیل جذب رطوبت باعث تثبیت خاک و کنترل گرد و غبار می شود این محلول قادر است در رطوبت نسبی ۹۵درصد ۱۷برابر وزن خود از محیط اطراف رطوبت جذب کند. درصد وزنی این محلول نسبت به کلرید کلسیم ۳۰ درصد و نسبت به کلرید منیزیم ۱۵درصد می باشد که در فصول مختلف سال درصد ترکیبات آن اندکی تغییر می کند. این دو ترکیب به تنهایی و حتی با سایر نمک ها در کنترل گرد غبار و تثبیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند. وجود کلرید منیزیم در مالچ SSR400 یکی از ویژگی های این محلول محسوب می گردد. جذب رطوبت کلرید منیزیم در رطوبت نسبی پایین و دمای بالا از کلرید کلسیم بیشتر می باشد که این امر باعث می شود در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک کارایی بهتری داشته باشد .