در مسابقات تنیس روی میز شهرستان خوروبیابانک که به مناسبت هفته دولت برگزار گردید ، شرکت کنندگان مجتمع پتاس موفق به کسب مقام شدند.
آقایان سید مهدی موسوی و حمید زرگرپور به ترتیب دوم و سوم شدند.