تولید ۵۰ هزارتن کارنالیت در پلایا

تولید ۵۰ هزارتن کارنالیت در پلایا

تولید ۵۰ هزارتن کارنالیت در پلایا

با اجرای این طرح حداقل ۷ هزار تن به ظرفیت تولید کارخانه پتاس افزوده خواهد شد. در این طرح، مجتمع پتاس به عنوان کارفرما زیرساخت های موردنیاز (آب، برق و …) را در اختیار پیمانکار (بخش خصوصی) قرار میدهد .

هدف از اجرای این طرح :

1- افزایش ظرفیت تولید ماده اولیه کارنالیت (خوراک کارخانه فرآوری پتاس) در راستای تحقق ظرفیت اسمی تولید کارخانه

2- استفاده حداکثری از پتانسیل های معدن پتاس خوروبیابانک

3- بهره گیری از دانش فنی و سرمایه بخش خصوصی

4- تولید محصولات جانبی از قبیل نمک

با اجرای این طرح حداقل ۷ هزار تن به ظرفیت تولید کارخانه پتاس افزوده خواهد شد. در این طرح، مجتمع پتاس به عنوان کارفرما زیرساخت های موردنیاز (آب، برق و …) را در اختیار پیمانکار (بخش خصوصی) قرار خواهد داد و پیمانکار میبایست با استفاده از توان فنی ـ مالی و اجرایی خود، ضمن حفر عوارض استخراج شورابه و احداث استخر تبخیری نسبت به استحصال کارنالیت اقدام نماید. کارفرما نیز متعهد به خرید تضمینی کارنالیت تولیدی خواهد بود .

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

درباره ما
درباره ما