کارخانه ۲۰ هزار تنی سولفات پتاسیم

کارخانه ۲۰ هزار تنی سولفات پتاسیم

بعد از ازت ، پتاسیم مهمترین عنصر مصرفی گیاهان است.وجود پتاسیم در درختان موجب بهبود طعم و کیفیت میوه ها شده و در نتیجه بازار پسندی محصول را افزایش می دهد. شکل ظاهری این محصول جامد سفید است .

سولفات پتاسیم (Potassium Sulfate) اختصارا (SOP) با فرمول شیمیایی K2SO4 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 7/245 است. که جرم مولی آن 259/174گرم بر مول می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است و یکی از نمک های مهم دارای پتاسیم است. زمانی که یون کلر برای گیاه زیان بار باشد بهتر است پتاسیم به صورت سولفات استفاده شود. با توجه به نمکی بودن بیشتر خاک های کشورمان و وجود یون کلر، استفاده از کود سولفات پتاسیم بر کلرید پتاسیم اولویت داشته و در گیاه مسمومیت کلری ایجاد نمی کند. بر طبق آخرین آمار منتشر شده در پاییز ۱۳۹۵ توسط درگاه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع ظرفیت واحدهای فعال تولید کننده سولفات پتاسیم در کشور ۱۸۳۶۶۰ تن است. در حال حاضر با توجه به اینکه کشور مجموعاً وارد کننده این محصول است و تولید داخلی درصد قابل توجهی از نیاز کشور را پاسخ نمی دهد، صادرات برای این محصول وجود ندارد. از طرفی طبق آمار در سال ۱۳۹۴ میزان ۷۶ هزار تن سولفات پتاسیم به کشور وارد شده است. لذا سازمان ایمیدرو در نظر دارد با احداث واحد ۲۰ هزار تنی سولفات پتاسیم، ضمن جلوگیری از خروج ارز نسبت به تأمین نیاز بخش کشاورزی اقدام نماید. در این راستا ایمیدرو ضمن فراهم نمودن زیرساخت های موردنیاز، آماده جذب سرمایه گذار از بخش خصوصی می باشد. با احداث این واحد تولیدی مجموعاً برای ۴۳ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

همواره پیشرو در تولید …

مجتمع پتاس خوروبیابانک اولین تولید کننده پتاس در ایران

درباره ما
درباره ما