کسب مقام توسط کارکنان مجتمع پتاس خوروبیابانک در مسابقات دارت هفته دولت

By |1398/10/23 12:51:23آذر 23ام, 1398|آرشیو اخبار|

در مسابقات دارت شهرستان خوروبیابانک که به مناسبت هفته دولت برگزار گردید ، شرکت کنندگان مجتمع پتاس موفق به کسب مقام شدند. آقایان محسن غلامرضایی و محمود دهباشی به ترتیب دوم و سوم شدند.

بازدید جناب مهندس کریم نژاد از عملیات اکتشاف واستخراج شورابه جهت افزایش تولید کارنالیت در پلایای خور وبیابانک

By |1398/10/23 12:51:30آذر 23ام, 1398|آرشیو اخبار|

بازدید جناب مهندس کریم نژاد از عملیات اکتشاف واستخراج شورابه جهت افزایش تولید کارنالیت در پلایای خور وبیابانک.

بازدید جناب مهندس کریم نژاد معاونت بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از واحد پتاس

By |1398/10/23 12:51:39آذر 23ام, 1398|آرشیو اخبار|

برگزاری جلسه، با نمایندگان شرکت تامکار، مدیران وسرپرستان مجتمع پتاس با حضور مهندس کریم نژاد ومهندس صادقی جهت برسی طرح تولید فلز منیزیم  .

جلسه شورای اداری شهرستان خوروبیابانک با حضور جناب مهندس شیشه فروش ، مدیریت محترم بحران استان اصفهان

By |1398/10/23 12:51:55آذر 23ام, 1398|آرشیو اخبار|

در جلسه شورای اداری شهرستان خوروبیابانک که با حضور جناب مهندس شیشه فروش ، مدیریت محترم بحران استان اصفهان برگزار شد مصوب گردید؛ابلاغ به دستگاه های اجرایی استان جهت استفاده از محلول SSR400 تولیدی مجتمع پتاس به جای آبپاشی معمولی جهت تثبیت گرد و غبار جاده های خاکی و همچنین اختصاص

بازدید جناب مهندس جعفری مدیر عامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع پتاس خوروبیابانک

By |1398/10/23 12:53:19آذر 23ام, 1398|آرشیو اخبار|

بازدیدجناب اقای مهندس جعفری مدیر عامل محترم شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران وهیات همراه از کارخانه در دست احداث کلرید کلسیم، نمایشگاه توانمندی های کارشناسان بومی وطرح های توسعه معدن پلایای مجتمع پتاس خوروبیابانک.