پتاس در تهران
  • آدرس: تهران، الهیه، خیابان بیدار ، برج جم ،طبقه ۶، واحد ۳۴

  • ۰۲۱۲۶۲۱۴۴۳۲ ۰۲۱۲۶۲۱۴۴۲۷

پتاس در اصفهان

  • مجتمع پتاس: اصفهان، خور و بیابانک، بلوار آیت الله فاطمی، مجتمع پتاس
  • ۴۶۳۲۳۳۳۵ ۰۳۱
  • فکس : ۴۶۳۲۲۹۹۳ ۰۳۱
  • ۸۳۶۱۹۵۴۶۸۱

ارسال نظرات و پیشنهادات

همواره شنونده نظرات سازنده شما در راستای تحقق بخشیدن

به پیشرفت در تولید و آبادانی ایران عزیز هستیم.

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.