پتاس در تهران
  • آدرس: تهران، الهیه، خیابان بیدار ، برج جم ،طبقه ۶، واحد ۳۴

  • تلفن : ۰۲۱۲۶۲۱۴۴۳۲ ۰۲۱۲۶۲۱۴۴۲۷

  • کد پستی: ————–

پتاس در اصفهان

  • مجتمع پتاس: اصفهان، خور و بیابانک، بلوار آیت الله فاطمی، مجتمع پتاس

  • تلفن : ۴۶۳۲۳۳۳۵ ۰۳۱

  • فکس : ۴۶۳۲۲۹۹۳ ۰۳۱

  • کد پستی: ۸۳۶۱۹۵۴۶۸۱

ارسال نظرات و پیشنهادات

همواره شنونده نظرات سازنده شما در راستای تحقق بخشیدن به پیشرفت در تولید و آبادانی منطقه خور وبیایانک و ایران عزیز هستیم.